BeersdalPalemig

Voortgang werkzaamheden, 30 juni 2014

Begin 2014 zijn de werkzaamheden in Beersdal en Palemig gestart. In grote lijnen omvatten de werkzaamheden:  het aanleggen van de nieuwe Caumerbeek; de beek wordt weer zichtbaar tussen de Huisbergstraat en de Meezenbroekerweg; het opschonen en tevens vergroten van de regenwaterbuffer Palemig; het deels aanpassen of verwijderen van de bestaande overkluisde Caumerbeek en het aanleggen van een fiets- en wandelpad.
We verwachten hier eind 2014 klaar te zijn met alle werkzaamheden.