BeersdalCaumerbeekHoensbroekLoopgraafPalemigRennemig

Bovenloop Caumerbeek meandert weer – 17 mei 2017

Waterschap Limburg en de gemeente Heerlen zijn klaar met de herinrichting van de bovenloop van de Caumerbeek in Heerlen. Op woensdag 17 mei vond in aanwezigheid van omwonenden om 11.00 uur de officiële oplevering plaats bij het scoutinggebouw aan de Gasthuisstraat.

Lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg Joke Kersten: “De doelstellingen van het project zijn gerealiseerd: meer bescherming bieden tegen wateroverlast, het scheiden van schoon en vuilwater en het natuurlijker inrichten van de Caumerbeek.”

Wethouder Nico Aarts:  “Wij zijn blij dat we verschillende doelstellingen zo mooi hebben kunnen combineren. Meer bescherming tegen wateroverlast, de natuurlijke charme van water in de stad in ere hersteld en een uitnodigende plek voor bewoners.”

Wateroverlast voorkomen Tussen de Corisbergweg en de Gasthuisstraat heeft het waterschap diverse grote en kleine werkzaamheden uitgevoerd. Het voorkomen van wateroverlast en het scheiden van schoon en vuilwater waren de belangrijkste doelstellingen van het project. Daartoe is de leegloop van de aanwezige regenwaterbuffers losgekoppeld van het gemeentelijk rioolstelsel. Dit voorkomt dat schoon regenwater in het riool terechtkomt met als positief gevolg dat er minder overstorten vanuit het riool plaatsvinden. Tegelijkertijd is de vuilwaterbuffer bij de Oliemolenstraat vergroot. Deze buffer vangt het vuilwater op als het naastgelegen bergbezinkbassin (een ondergrondse rioolwaterbuffer) vol is. Ook de bestaande buffers voor regenwater Kokerstraat en Caumermolen zijn vergroot zodat ze meer regenwater kunnen opvangen.

Natuurlijk ingerichte bovenloop Het deel  van de Caumerbeek tussen de Oliemolenstraat en de Gasthuisstraat is opnieuw en natuurlijk ingericht. Zo sluit de bovenloop van de Caumerbeek beter aan op de al heringerichte benedenloop.

Zichtbaar natuurlijk Sinds 2010 werken het waterschap en de gemeente Heerlen samen aan het project Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk. Het beekdal is opnieuw ingericht en aantrekkelijk gemaakt over een lengte van ongeveer acht kilometer. De beek is weer zichtbaar in Hoensbroek, Rennemig, Beersdal en Palemig.  Er kan volop genoten worden van de mooie beek. Het is een aantrekkelijk gebied voor wandelaars en fietsers vanwege de nieuw aangelegde wandel- en fietspaden. Ook natuurliefhebbers kunnen er hun hart ophalen: de flora en fauna die bij het Caumerbeekdal horen keren terug.