Beersdal

 • Bovenloop Caumerbeek meandert weer – 17 mei 2017

  Waterschap Limburg en de gemeente Heerlen zijn klaar met de herinrichting van de bovenloop van de Caumerbeek in Heerlen. Op woensdag 17 mei vond in aanwezigheid van omwonenden om 11.00 uur de officiële oplevering plaats bij het scoutinggebouw aan de Gasthuisstraat. Lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg Joke Kersten: “De doelstellingen van het project zijn gerealiseerd: meer bescherming bieden tegen wateroverlast, het scheiden van schoon en vuilwater en het natuurlijker inrichten van de Caumerbeek.” Wethouder ...

 • Uitkomst onderzoek asbest, 24 juli 2014

  Op 11 juli 2014 hebben wij u geïnformeerd over de vondst van asbesthoudend materiaal in het graafgebied van de Caumerbeek (de Maasstraat). Uit onderzoek komt naar voren dat de bodem niet verder verontreinigd is met asbest. De asbestgehalten zijn zo laag dat ze als veilig worden beschouwd volgens landelijk vastgestelde waarden. Wel is er verontreiniging met PAK (zwarte kooldeeltjes) en zware metalen aangetroffen. ...

  categorieën: Beersdal |
 • Asbesthoudend materiaal gevonden, 8 juli 2014

  Bij graafwerkzaamheden is een kleine hoeveelheid asbesthoudend materiaal aangetroffen in de Maasstraat. Het materiaal bestaat uit drie plaatjes ter grootte van een mobiele telefoon. De asbestplaatjes zaten in de grond. De graafwerkzaamheden zijn na de vondst meteen gestopt en we hebben het materiaal laten onderzoeken. Het gebied rondom de vondst is inmiddels afgezet met hekken om contact met de opgegraven grond te voorkomen. ...

  categorieën: Beersdal |
 • Voortgang werkzaamheden, 30 juni 2014

  Begin 2014 zijn de werkzaamheden in Beersdal en Palemig gestart. In grote lijnen omvatten de werkzaamheden:  het aanleggen van de nieuwe Caumerbeek; de beek wordt weer zichtbaar tussen de Huisbergstraat en de Meezenbroekerweg; het opschonen en tevens vergroten van de regenwaterbuffer Palemig; het deels aanpassen of verwijderen van de bestaande overkluisde Caumerbeek en het aanleggen van een fiets- en wandelpad. We verwachten hier eind 2014 klaar te zijn met alle ...

  categorieën: Beersdal,Palemig |
 • Informatieavond Beersdal en Palemig, 11 maart 2014

    Op maandag 17 maart is er een informatieavond over de werkzaamheden voor het zichtbaar maken van de Caumerbeek in Beersdal en Palemig. De planning is dat het werk in dit gebied eind maart begint. Buurtbewoners en andere geïnteresseerden kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur vrij binnenlopen in het Cultuurhuis Heerlen aan de Sittarderweg 145 in Heerlen. U bent van harte welkom! Wat gaat er gebeuren in Beersdal en Palemig? Vanaf ...

  categorieën: Beersdal,Palemig |