Hoensbroek

 • Bovenloop Caumerbeek meandert weer – 17 mei 2017

  Waterschap Limburg en de gemeente Heerlen zijn klaar met de herinrichting van de bovenloop van de Caumerbeek in Heerlen. Op woensdag 17 mei vond in aanwezigheid van omwonenden om 11.00 uur de officiële oplevering plaats bij het scoutinggebouw aan de Gasthuisstraat. Lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg Joke Kersten: “De doelstellingen van het project zijn gerealiseerd: meer bescherming bieden tegen wateroverlast, het scheiden van schoon en vuilwater en het natuurlijker inrichten van de Caumerbeek.” Wethouder ...

 • Verbeteren piekafvoer Caumerbeek – juli 2016

  Vanaf 19 juli tot ongeveer 18 september 2016 gaan we werkzaamheden uitvoeren aan de Caumerbeek bij Kasteel Hoensbroek, de Droomvijver en de RWZI. We gaan de afvoer van grote hoeveelheden water (piekstromen) in de Caumerbeek verbeteren. Dit door het aanleggen van een afvoergoot in het terrein tussen de RWZI en de Caumerbeek. Hiervoor wordt in de buurt van de Droomvijver, een klein stukje van de Caumerbeek verlegd.  Het zeer smalle voetpad langs de Caumerbeek en de bestaande piekafvoer wordt verbreed. Tevens gaan ...

  categorieën: Caumerbeek,Hoensbroek |
 • Laatste stukje beek aangelegd in Hoensbroek, 29 juni 2014

  In mei en juni 2014 is bij Kasteel Hoensbroek het ontbrekende stukje Caumerbeek aangelegd.  De bestaande boezemvijver is gedempt. Er zijn verlagingen voor waterpoelen aangebracht en de beek is aangelegd. Ter hoogte van de Onderste Wehr is een aftakking gemaakt naar het grasland bij het Kasteel. De beek sluit vervolgens aan op het in 2011/12 gerealiseerde gedeelte langs de Droomvijver en ...

  categorieën: Hoensbroek |
 • Heerlijk wandelen en fietsen in Hoensbroek, 23 maart 2012

  Begin 2012 is het werk in Hoensbroek voor het grootste gedeelte afgerond. De resultaten: herinrichting van het beekdal, aanleg van 2,5 kilometer fiets-, wandel- en struinpaden en de aanleg van vier nieuwe voetgangersbruggen over de beek. Ook de droomvijver, het park en het omliggende gebied bij Kasteel Hoensbroek hebben hierdoor een nieuwe impuls gekregen. Het is hier nu heerlijk wandelen en fietsen.

  categorieën: Hoensbroek |
 • Dempen vijver nabij Kasteel Hoensbroek, 22 oktober 2012

  Op 15 oktober 2012 is er een begin gemaakt met het dempen van de boezemvijver nabij Kasteel Hoensbroek. Dit is nodig om de Caumerbeek ook hier te laten meanderen. De visvereniging H.S.V. Haal Op zorgt voor het vangen van de aanwezige vissen. Voor de ecologische ontwikkeling komen er poelen rondom de beek.

  categorieën: Hoensbroek |
 • Feestelijke oplevering deelgebied Hoensbroek, 11 april 2012

  Op 11 april 2012 was de feestelijke oplevering van het eerste deelgebied, door wethouder Nico Aarts en voorzitter Jan Schriijen van het Waterschap Roer en Overmaas. Rondom Kasteel Hoensbroek hebben Waterschap Roer en Overmaas en gemeente Heerlen afgelopen jaar met name gewerkt aan de herinrichting van het beekdal, de aanleg van 2,5 km fiets- wandel- en struinpaden en de aanleg van vier nieuwe voetgangersbruggen over de nieuwe beek.

  categorieën: Hoensbroek |