Rennemig

 • Bovenloop Caumerbeek meandert weer – 17 mei 2017

  Waterschap Limburg en de gemeente Heerlen zijn klaar met de herinrichting van de bovenloop van de Caumerbeek in Heerlen. Op woensdag 17 mei vond in aanwezigheid van omwonenden om 11.00 uur de officiële oplevering plaats bij het scoutinggebouw aan de Gasthuisstraat. Lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg Joke Kersten: “De doelstellingen van het project zijn gerealiseerd: meer bescherming bieden tegen wateroverlast, het scheiden van schoon en vuilwater en het natuurlijker inrichten van de Caumerbeek.” Wethouder ...

 • Boomplantdag, 12 maart 2014

  Tijdens de boomplantdag op 12 maart 2014 hebben leerlingen van de OBS Frans Postma en OBS de Piramide bomen geplant in het nieuw aangelegde gebied.

  categorieën: Rennemig |
 • “Groener” in Rennemig, 30 juni 2014

  De Caumerbeek is weer zichtbaar in Rennemig. De aanvoer van water is wel nog beperkt. Als de aansluiting in Palemig gereed is (naar verwachting rond het einde van 2014) is er een constante waterstroom. Het gebied wordt langzaam ook weer ‘groener’. We hebben hier gewerkt aan:  het aanpassen van de waterbuffer de Dem; tussen de Terhoevenderweg en de Rennemigstraat is de beek weer zichtbaar gemaakt en een regenwaterbuffer van de ...

  categorieën: Rennemig |
 • Caumerbeek weer zichtbaar in Rennemig , 30 april 2014

  Dit gedeelte is in april 2014 opgeleverd. De resultaten: waterbuffer de Dem is aangepast en de beek is weer zichtbaar tussen de Terhoevenderweg en de Rennemigstraat. Ook is in het gebied tussen de Huisbergerstraat en Rennemigstraat de beek zichtbaar gemaakt en is er een fiets- en wandelpad aangelegd.

  categorieën: Rennemig |
 • Aanpassingen regenwaterbuffer de Dem, 7 oktober 2013

  Op 7 oktober 2013 starten de werkzaamheden rondom regenwaterbuffer de Dem. Momenteel wordt de nieuwe kwantiteitsbuffer ontgraven langs de Beersdalweg. Een gedeelte van de vrijkomende grond, 10.000 m3, wordt vervoerd en verwerkt rondom regenwaterbuffer de Dem. Om de grond naar de juiste locatie te kunnen vervoeren is er een tijdelijke in- en uitrit gerealiseerd voor zandauto’s ter hoogte van de rotonde Terhoevenderweg/Willem Barentszweg. Zodra de werkzaamheden rondom regenwaterbuffer de Dem gereed zijn, ...

  categorieën: Rennemig |
 • Nieuwe kwantiteitsbuffer, 10 september 2013

  Vandaag is er officieel begonnen met het grondwerk, de eerste bak grond is ontgraven! De aannemer is gestart met het grondwerk van de nieuwe kwantiteitsbuffer. Deze krijgt een inhoud van 39.000 m3 en bevindt zich tussen de overkluisde Caumerbeek en de Beersdalweg. De grond zal grotendeels vervoerd worden naar het gebied tussen de Rennemigerstraat en het Fossielenerf. Met deze grond vullen we de vervallen regenwaterbuffer bij de Koumen.            

  categorieën: Rennemig |
 • Wat doen we in Rennemig, 16 augustus 2013

  Maandag 19 augustus 2013 beginnen de werkzaamheden in Rennemig. Het totale werk in dit deelgebied staat gepland tot april 2014. In de eerste week zal de aannemer vooral voorbereidingen treffen. Later worden de werkzaamheden zichtbaar. In grote lijnen omvatten de werkzaamheden in Rennemig:    aanpassen van waterbuffer de Dem; zichtbaar maken van de beek tussen de Terhoevenderweg en de Rennemigstraat; laten vervallen van een regenwaterbuffer in de Koumen; zichtbaar maken van de beek in ...

  categorieën: Rennemig |
 • Informatieavond Rennemig, 14 april 2013

  De gemeente Heerlen en Waterschap Roer en Overmaas organiseren op woensdag 24 april 2013 een informatieavond over de werkzaamheden aan de Caumerbeek in Heerlen. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen tussen 19.00 en 21.00 binnenlopen. Medewerkers van de gemeente en het waterschap zijn dan aanwezig om vragen te beantwoorden. De informatieavond vindt plaats in Basisschool de Schacht aan de Belemnieterf 10 te Heerlen. Het totale project omvat het Caumerbeekdal vanaf ...

  categorieën: Rennemig |
 • Werkzaamheden in Rennemig, 10 januari 2013

  In Rennemig passen we de regenwaterbuffers aan, zodat ze in de toekomst voldoende water kunnen bevatten. Daarvoor worden bomen en struiken gekapt. Het kappen gebeurt na een uitgebreide toetsing en advisering door ecologen. Er wordt rekening gehouden met de gevolgen voor dieren en planten in en om de bomen. Zo vindt het kappen plaats buiten het broedseizoen van vogels en krijgen deze de gelegenheid hun nesten elders ...

  categorieën: Rennemig |
 • Schroetebeek, 24 september 2012

  Momenteel worden de werkzaamheden in Rennemig en aan de regenwaterbuffers de Dem en Kopkensmolen voorbereid. Naar verwachting start de uitvoering van deze werkzaamheden medio 2013. Bij de Schroetebeek, een zijtak van de Caumerbeek ter hoogte van de Rennemigstraat, zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Het water van de Schroetebeek verdwijnt normaal in een koker. Bij wijze van proef is daar recent het regenwater van het riool afgekoppeld zodat regenwater ...

  categorieën: Rennemig |