Contact

Heeft u vragen over het project Caumerbeek?

Neem dan contact op met de gemeente Heerlen, tel 14 045 (of 045-560 50 40) of via het contactformulier op www.heerlen.nl.
Het Waterschap Roer en Overmaas heeft een Meldpunt Water, tel 0800-0341 (dit nummer is 24 uur bereikbaar.)
Bel dit nummer bij problemen en klachten en meldingen over water. Denk aan:

  • gevaarlijke situaties en/of slechte ervaringen met zwemmen;
  • (dreigende) wateroverlast
  • watervervuiling;
  • vissterfte of botulisme (dode vogels en eenden).

Kijk ook op: http://www.overmaas.nl/contact/.