Hoensbroek

Dempen vijver nabij Kasteel Hoensbroek, 22 oktober 2012


Op 15 oktober 2012 is er een begin gemaakt met het dempen van de boezemvijver nabij Kasteel Hoensbroek. Dit is nodig om de Caumerbeek ook hier te laten meanderen. De visvereniging H.S.V. Haal Op zorgt voor het vangen van de aanwezige vissen. Voor de ecologische ontwikkeling komen er poelen rondom de beek.