Geen categorie

Informatieavond Caumerbeek Aambos

Op maandag 2 maart 2015 organiseren Waterschap Roer en Overmaas en gemeente Heerlen een inloopavond over de herinrichting van de Caumerbeek Aambos. Het gaat om aanpassingen tussen het brongebied nabij de Caumerweg en de Groene Boord / Putgraaf in Heerlen. Geïnteresseerden kunnen op 2 maart 2015 tussen 19.00 uur en 21.00 uur inlopen in de Max van der Schootzaal van het Bernardinuscollege, Akerstraat 95 te Heerlen.

Doel van het werk is meer bescherming te bieden tegen wateroverlast en het natuurlijker inrichten van de Caumerbeek. Bij het werk worden graafmachines en vrachtauto’s ingezet voor het noodzakelijke grondtransport. Dit kan enige verkeershinder voor de omgeving met zich meebrengen. Medewerkers van het waterschap en de gemeente Heerlen zijn dan aanwezig om toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden.