Hoensbroek

Laatste stukje beek aangelegd in Hoensbroek, 29 juni 2014

actueel laatste stuk bij kasteel bij bericht juli 2014 ! DSC_3636

In mei en juni 2014 is bij Kasteel Hoensbroek het ontbrekende stukje Caumerbeek aangelegd. 

De bestaande boezemvijver is gedempt. Er zijn verlagingen voor waterpoelen aangebracht en de beek is aangelegd. Ter hoogte van de Onderste Wehr is een aftakking gemaakt naar het grasland bij het Kasteel. De beek sluit vervolgens aan op het in 2011/12 gerealiseerde gedeelte langs de Droomvijver en het Learvoetpad wat uitkomt in de Geleenbeek. Door dit stukje van de beek stroomt de basishoeveelheid. Door de constante en gelimiteerde aanvoer van water zal de ontwikkeling van flora & fauna zo optimaal mogelijk zijn.

De piekafvoer (grote hoeveelheid bij hevige buien) komt niet in dit stukje Caumerbeek maar zal via de bestaande Groene Voor naar het terrein van de RWZI stromen en daar aangesloten worden op de Geleenbeek.Enkele werkzaamheden die hiervoor nog nodig zijn zullen in de 2e helft van 2014 nog worden uitgevoerd.