.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 • Bovenloop Caumerbeek meandert weer – 17 mei 2017

  Waterschap Limburg en de gemeente Heerlen zijn klaar met de herinrichting van de bovenloop van de Caumerbeek in Heerlen. Op woensdag 17 mei vond in aanwezigheid van omwonenden om 11.00 uur de officiële oplevering plaats bij het scoutinggebouw aan de Gasthuisstraat. Lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg Joke Kersten: “De doelstellingen van het project zijn gerealiseerd: meer bescherming bieden tegen wateroverlast, het scheiden van schoon en vuilwater en het natuurlijker inrichten van de Caumerbeek.” Wethouder ... Lees meer...

 • Verbeteren piekafvoer Caumerbeek – juli 2016

  Vanaf 19 juli tot ongeveer 18 september 2016 gaan we werkzaamheden uitvoeren aan de Caumerbeek bij Kasteel Hoensbroek, de Droomvijver en de RWZI. We gaan de afvoer van grote hoeveelheden water (piekstromen) in de Caumerbeek verbeteren. Dit door het aanleggen van een afvoergoot in het terrein tussen de RWZI en de Caumerbeek. Hiervoor wordt in de buurt van de Droomvijver, een klein stukje van de Caumerbeek verlegd.  Het zeer smalle voetpad langs de Caumerbeek en de bestaande piekafvoer wordt verbreed. Tevens gaan ... Lees meer...

 • Maaiwerkzaamheden langs nieuwe Caumerbeek

  Van 27 oktober tot en met 15 november 2015 voert Waterschap Roer en Overmaas maaiwerkzaamheden uit langs de nieuwe Caumerbeek en de nabij gelegen regenwaterbuffers. Dit onderhoud vindt plaats vanaf de wijk Palemig in Heerlen tot aan de Klinkertstraat in Hoensbroek. Overlast wordt zo veel mogelijk beperkt. Aandacht voor de natuur De maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd conform ecologische randvoorwaarden. Voor het maaiwerk op een aantal trajecten wordt gebruik gemaakt van de speciaal ontworpen ‘Wetlandtrack’. Deze grote maaimachine – ... Lees meer...

  Regio: Caumerbeek
 • Nu ook water zichtbaar in de Loopgraaf – september 2015

  Als één van de laatste werkzaamheden aan het project “Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk” hebben we het gebied rondom de Loopgraaf aangepakt. Dit is een zijtak van de Caumerbeek, aan de Willem Barentzweg en de Nansenstraat. Er zijn nieuwe leidingen gelegd waardoor vuil (riool) water  en schoon (regen) water gescheiden wordt.  Er is een waterloop aangelegd waar het schone water al zichtbaar is, ook hier zal flora en fauna zich verder ontwikkelen waarvan iedereen kan genieten.     Lees meer...

 • Stukje Caumerbeek tijdelijk droog vanwege onderhoud

  4 augustus 2015 Vandaag en morgen vindt het jaarlijkse onderhoud plaats aan de Caumerbeek tussen de Molenberglaan en de Oliemolenstraat in Heerlen. Hiervoor zet Waterschap Roer en Overmaas de Caumerbeek twee dagen droog waardoor er geen water meer in de beek staat vanaf de Oliemolen tot in Meezenbroek / Palemig. Na het einde van de werkzaamheden (naar verwachting woensdag uiterlijk om 16.00 uur) ontvangt de Caumerbeek weer water. De werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van de zandvang ... Lees meer...

  Regio: Caumerbeek