.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 • Waterschap Roer en Overmaas en gemeenten gaan samenwerken tegen wateroverlast

  Gemeenten in Zuid- en Midden-Limburg en Waterschap Roer en Overmaas gaan de komende maanden samen aan de slag om wateroverlast door hevige buien, tegen te gaan. Deze intentie bekrachtigden wethouders en waterschapsvoorzitter Jan Schrijen op 29 oktober tijdens de bestuursconferentie ‘Donkere wolken boven Limburg’. Op korte termijn formeren we gezamenlijk een kernteam en brengen samen knelpunten en mogelijke oplossingen per gemeente in kaart. Lees ... Lees meer...

 • Informatiebijeenkomst werkzaamheden aan de Loopgraaf

  De gemeente Heerlen en Waterschap Roer en Overmaas starten binnenkort met werkzaamheden aan de Loopgraaf, een zijtak van de Caumerbeek. Er worden onder meer nieuwe leidingen gelegd, zodat schoon en vuil water apart worden afgevoerd. Vanwege de werkzaamheden wordt de Terhoevenderweg voor enige tijd afgesloten en later ook deels de rotonde bij de Ganzeweide. Hiervoor worden omleidingen ingesteld. Informatiebijeenkomst Op woensdag 1 ... Lees meer...

  Regio: Loopgraaf
 • Caumerbeek: van vies en vuil naar schoon

  In Dagblad de Limburg stond onlangs een artikel over de Caumerbeek: van vies en vuil naar schoon. Lees het artikel hier.   Lees meer...

 • Waterschap inspecteert beken en buffers na wateroverlast, 31 juli 2014

  Het Waterschap ziet dat beken en regenwaterbuffers in het algemeen de extreme hoeveelheden regen van de afgelopen maand goed hebben verwerkt. De locaties waar (dreigende) wateroverlast is opgetreden, worden in kaart gebracht om te bekijken of structurele aanvullende maatregelen nodig zijn. Meldingen  Meldingen naar aanleiding van de hoge waterstanden in beken en regenwaterbuffers kunt u doorgeven aan Meldpunt Water: 0800 – 0341. Meer informatie Achtergrondinformatie over de waterstanden in beken vindt ... Lees meer...

 • Uitkomst onderzoek asbest, 24 juli 2014

  Op 11 juli 2014 hebben wij u geïnformeerd over de vondst van asbesthoudend materiaal in het graafgebied van de Caumerbeek (de Maasstraat). Uit onderzoek komt naar voren dat de bodem niet verder verontreinigd is met asbest. De asbestgehalten zijn zo laag dat ze als veilig worden beschouwd volgens landelijk vastgestelde waarden. Wel is er verontreiniging met PAK (zwarte kooldeeltjes) en zware metalen aangetroffen. ... Lees meer...

  Regio: Beersdal