.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 • Asbesthoudend materiaal gevonden, 8 juli 2014

  Bij graafwerkzaamheden is een kleine hoeveelheid asbesthoudend materiaal aangetroffen in de Maasstraat. Het materiaal bestaat uit drie plaatjes ter grootte van een mobiele telefoon. De asbestplaatjes zaten in de grond. De graafwerkzaamheden zijn na de vondst meteen gestopt en we hebben het materiaal laten onderzoeken. Het gebied rondom de vondst is inmiddels afgezet met hekken om contact met de opgegraven grond te voorkomen. ... Lees meer...

  Regio: Beersdal
 • Afsluiting Palemigerboord, vanaf 18 augustus 2014

  Vanaf 18 augustus 2014 wordt de Palemigerboord tussen de Sittarderweg en Musschenbroek deels opengebroken voor werkzaamheden aan het riool en de overkluisde Caumerbeek. De doorgaande weg richting noorden (Brunssum, Euregioweg, Schelsberg) is volledig afgesloten. De kruising Palemigerboord – Sittarderweg blijft deels open en ook verkeer tussen de rotonde en Musschenbroek is mogelijk. Uiteraard worden er omleidingsroutes ingesteld. Ook zullen bedrijven via de omleidingsroutes bereikbaar blijven.  Wij hopen uiterlijk half ... Lees meer...

  Regio: Palemig
 • Boomplantdag, 12 maart 2014

  Tijdens de boomplantdag op 12 maart 2014 hebben leerlingen van de OBS Frans Postma en OBS de Piramide bomen geplant in het nieuw aangelegde gebied. Lees meer...

  Regio: Rennemig
 • Voortgang werkzaamheden, 30 juni 2014

  Begin 2014 zijn de werkzaamheden in Beersdal en Palemig gestart. In grote lijnen omvatten de werkzaamheden:  het aanleggen van de nieuwe Caumerbeek; de beek wordt weer zichtbaar tussen de Huisbergstraat en de Meezenbroekerweg; het opschonen en tevens vergroten van de regenwaterbuffer Palemig; het deels aanpassen of verwijderen van de bestaande overkluisde Caumerbeek en het aanleggen van een fiets- en wandelpad. We verwachten hier eind 2014 klaar te zijn met alle ... Lees meer...

  Regio: Beersdal,Palemig
 • “Groener” in Rennemig, 30 juni 2014

  De Caumerbeek is weer zichtbaar in Rennemig. De aanvoer van water is wel nog beperkt. Als de aansluiting in Palemig gereed is (naar verwachting rond het einde van 2014) is er een constante waterstroom. Het gebied wordt langzaam ook weer ‘groener’. We hebben hier gewerkt aan:  het aanpassen van de waterbuffer de Dem; tussen de Terhoevenderweg en de Rennemigstraat is de beek weer zichtbaar gemaakt en een regenwaterbuffer van de ... Lees meer...

  Regio: Rennemig