Caumerbeek

Persbericht officiele opening Caumerbeek op 24 november

DSC_3540

Officiële opening Caumerbeek op 24 november 

Caumerbeek weer overal zichtbaar in Heerlen 

Het Caumerbeekdal is opnieuw ingericht en aantrekkelijk gemaakt. De gemeente Heerlen en Waterschap Roer en Overmaas vieren op maandag 24 november om 14.00 uur dat het water weer zichtbaar natuurlijk door de Caumerbeek stroomt. Met een openingshandeling op de hoek Palenbergstraat/Meezenbroekerweg wordt de Caumerbeek officieel geopend. 

Aantrekkelijk recreatiegebied
Sinds oktober 2010 werken gemeente Heerlen en Waterschap Roer en Overmaas aan de Caumerbeek. De beek is nu ook weer zichtbaar in Hoensbroek, Rennemig, Beersdal en Palemig. Het is een aantrekkelijk gebied voor wandelaars en fietsers dankzij de nieuw aangelegde wandel- en fietspaden. Ook natuurliefhebbers kunnen er hun hart ophalen: de flora en fauna die bij het Caumerbeekdal horen keren terug. Zo zijn het ijsvogeltje en verschillende libellesoorten gesignaleerd.

Betere waterkwaliteit
De in de jaren zeventig overkluisde Caumerbeek was een groot verzamelriool. Het vuil rioolwater en regenwater werd gemengd afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie. Nu de beek is opengemaakt is dat gelukkig anders: het water wordt gescheiden afgevoerd. Het schone water stroomt door de nieuwe open Caumerbeek rechtstreeks naar de Geleenbeek en het vuile water gaat door de bestaande koker naar de rioolzuiveringsinstallatie RWZI. Hiermee wordt tevens de waterkwaliteit in zowel de Caumerbeek als de Geleenbeek verbeterd.

Verrichte werkzaamheden
Met nieuwe fiets- en wandelpaden is het gehele gebied toegankelijker voor wandelaars en fietsers. Maar er is meer werk verzet. Regenwaterriolen zijn aangesloten op de Caumerbeek, vuilwateroverstorten zijn opgeheven, er zijn ecopassages aangelegd, hele gebieden zijn opnieuw ingericht en toegankelijk gemaakt (gebied tussen Geleenbeek en Klinkertstraat, Parkgebied Hoensbroek, gebied tussen Rennemigstraat en Maasstraat en tussen de Sittarderweg en de Meezenbroekerweg). Ook is regenwaterbuffer De Dem vergroot en zijn er nieuwe regenwaterbuffers aangelegd bij de Kopkensmolen en in Palemig. Een aantal werkzaamheden moet nog uitgevoerd worden, waaronder asfalteerwerk, beplanting en werkzaamheden aan de Loopgraaf, een zijtak van de Caumerbeek.

Het project is uitgevoerd met eigen financiering en provinciale subsidies.