Rennemig

Schroetebeek, 24 september 2012

DSC_3516

Momenteel worden de werkzaamheden in Rennemig en aan de regenwaterbuffers de Dem en Kopkensmolen voorbereid. Naar verwachting start de uitvoering van deze werkzaamheden medio 2013. Bij de Schroetebeek, een zijtak van de Caumerbeek ter hoogte van de Rennemigstraat, zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Het water van de Schroetebeek verdwijnt normaal in een koker. Bij wijze van proef is daar recent het regenwater van het riool afgekoppeld zodat regenwater over de koker loopt. Hiermee test de gemeente of de koker waterdicht is. Dit is de situatie zoals het straks ook wordt: het water van de Schroetebeek loopt dan over in de Caumerbeek. Schoon regenwater komt dan niet meer via het riool in de waterzuivering terecht.