Beersdal

Uitkomst onderzoek asbest, 24 juli 2014

Op 11 juli 2014 hebben wij u geïnformeerd over de vondst van asbesthoudend materiaal in het graafgebied van de Caumerbeek (de Maasstraat). Uit onderzoek komt naar voren dat de bodem niet verder verontreinigd is met asbest. De asbestgehalten zijn zo laag dat ze als veilig worden beschouwd volgens landelijk vastgestelde waarden. Wel is er verontreiniging met PAK (zwarte kooldeeltjes) en zware metalen aangetroffen. Deze deeltjes zijn dieper in de grond aangetroffen, onder een laag schone grond van een halve meter.

Wat gaat er nu gebeuren?
Na de bouwvakantie laten we de bodem saneren door een gespecialiseerde aannemer. Het gebied waar de verontreiniging met PAK en zware metalen aanwezig zijn, blijft afgezet met hekken om contact met de grond te voorkomen. U kunt dit gebied niet betreden totdat de bodem gesaneerd is.

Gezondheid
Wij doen nu alles wat nodig is om gezondheidsrisico’s te vermijden. U hoeft zich ook geen zorgen te maken over uw gezondheid; ook niet over de vroegere situatie, toen er niets bekend was over deze vervuiling. Pas bij veelvuldig lichamelijk contact met vervuilde grond zijn er risico’s voor de gezondheid. Die zijn niet aannemelijk in deze situatie waarbij de vervuiling dieper in de grond zit en is afgedekt met schone grond. De werkzaamheden voor de Caumerbeek lopen iets vertraging op. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Meer informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Of maakt u zich toch ongerust? Belt u ons dan via 14045. U kunt ook een mailtje sturen naar gemeente@heerlen.nl.

De omwonenden zijn geïnformeerd middels een nieuwsbrief.