Veel gestelde vragen

Waarom worden er bomen gekapt bij het openmaken van de Caumerbeek?
Het zichtbaar maken van de Caumerbeek is een zeer grootschalige herinrichting. Er wordt niet alleen een nieuwe beek gegraven, er worden ook bergingen aangelegd voor riool- en oppervlaktewater. Het is niet mogelijk om dit te realiseren zonder dat een deel van de bestaande natuurwaarden verloren gaat. Bomen worden gekapt om er voor te zorgen dat de regenwaterbuffers straks voldoende water kunnen bevatten. Daarnaast meandert een beek van nature en daarvoor is meer grondoppervlakte nodig.

Wanneer is het werk aan de Caumerbeek klaar?
In 2010 is gestart met de werkzaamheden. Het zichtbaar maken van de Caumerbeek rondom Kasteel Hoensbroek was de eerste fase van het project (2011). Om zo snel mogelijk water door de Caumerbeek te laten stromen, werken we stroomopwaarts (van het laagste punt naar het hoogste punt) verder in Rennemig, Beersdal tot in Palemig. We hopen in 2015 klaar te zijn met het totale project.

Wanneer stroomt er water door de Caumerbeek?
Op het moment dat de gehele Caumerbeek klaar is, van het laagste punt in Hoensbroek tot het hoogste punt in Palemig, kan het water door de hele Caumerbeek stromen. We hopen klaar te zijn in 2015.

Trekt het open water geen ongedierte aan?
Het water in de open beek is schoon en daarom niet interessant voor ratten. Die zoeken hun voedsel in vuil water. Door geen afval in het water en op de grond te gooien houden we het samen schoon. Zo blijft ook ongedierte op afstand. Helder stromend water veroorzaakt ook geen stankoverlast.

Waarom wordt de Caumerbeek weer zichtbaar gemaakt?
Het beekdal wordt opnieuw ingericht en aantrekkelijk gemaakt. We werken hier aan een betere waterkwaliteit van de Caumerbeek en de Geleenbeek (de Caumerbeek mondt uit in de Geleenbeek) en een verbeterde werking van de rioolwaterzuivering. Ook stimuleren we hiermee flora en fauna, aangezien water altijd leven aantrekt. Daarnaast maken we het gebied toegankelijker voor natuurliefhebbers, wandelaars en fietsers

Waarom is er nog geen stromend water in de Caumerbeek?

Caumerbeek (deel tegenover Shell) IMG_3748


Om te voorkomen dat tijdens het hele project de beek droog staat, zijn er dammetjes aangelegd om het water vast te houden. Om het werk te kunnen uitvoeren, zijn we op het diepste punt, bij de uitmonding van de Geleenbeek, in Hoensbroek begonnen en werken we richting het hoogste punt in Palemig. In Palemig wordt de aansluiting op de stromende Caumerbeek gemaakt

Hoe wordt het vuile en het schone water gescheiden?

scheiden


De Caumerbeek voert het schone regenwater rechtstreeks af naar de Geleenbeek. Het vuile rioolwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering in Hoensbroek. Door rioolaanpassingen komt er minder schoon regenwater in het riool terecht. Dit verbetert de werking van de rioolwaterzuivering Hoensbroek, waardoor er minder water gezuiverd hoeft te worden

Wat zijn bergbezinkbassins?
Bergbezinkbassins (BBB) vangen overtollig regenwater op en zorgen ervoor dat er minder vuil water in de Caumerbeek komt. In een BBB bezinkt de helft van het vuil uit het water. Daarnaast lozen bergbezinkbassins het water in groene buffers of op de beek.

Wat is de relatie met het project Corio-Glana?
Het project Corio Glana is een integrale ontwikkelingsvisie die een belangrijk deel van de Geleenbeek omvat. Verwijzend naar het tracé van Heerlen tot Geleen kreeg dit project de naam ‘Corio-Glana’. Corio Glana is een markant project. Het omvat niet alleen de renaturatie van de beek. Ook de ontwikkeling van de zes verschillende landschapstypen, die het 14 kilometer lange traject van de Geleenbeek vanaf het brongebied in Benzenrade tot en met het in Geleen gelegen Absbroekbos rijk is. Het project Corio Glana grenst bij kasteel Hoensbroek aan het project Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk. Kijk voor meer informatie op: http://www.beekdalen.nl/CorioGlanaprojectbeschrijving.htm

Maakt dit project gebruik van de kennis uit het Beekdalenproject?
Ja, het Beekdalenproject omvat de integrale renaturatie en ontwikkeling van de Geleenbeek en Rode Beek en hun directe omgeving in Zuid-Limburg. Dit project ging in de jaren 2004 en 2005 van start met de ontwikkeling van de Geleenbeek binnen het stroomgebied van Landschapspark De Graven in de gemeenten Sittard-Geleen en Schinnen. Kijk voor meer informatie op: http://cms.beekdalen.nl/CMS/Het_Beekdalenproject.htm