Rennemig

Werkzaamheden in Rennemig, 10 januari 2013

DSC_3060

In Rennemig passen we de regenwaterbuffers aan, zodat ze in de toekomst voldoende water kunnen bevatten. Daarvoor worden bomen en struiken gekapt. Het kappen gebeurt na een uitgebreide toetsing en advisering door ecologen. Er wordt rekening gehouden met de gevolgen voor dieren en planten in en om de bomen. Zo vindt het kappen plaats buiten het broedseizoen van vogels en krijgen deze de gelegenheid hun nesten elders te maken. De werkzaamheden vinden plaats in Rennemig (ter hoogte van de Terhoevenderweg) rondom de regenwaterbuffers de Dem, de Koumen en Kopkensmolenweg/de Vranck. Verdere uitvoering in Rennemig start medio 2013.